David Peleman
1979°
Biografie

David Peleman (1979) studeerde architectuur aan de Universiteit Gent. Eerder publiceerde hij over architectuur, stedenbouw en landschap in A+, The Journal of Architecture en Landscape . Momenteel rondt hij aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw zijn proefschrift af over de twintigste- eeuwse geschiedenis van de Belgische wegenbouwers.