Jan Eyskens
1946°
Biografie

Jan Eyskens is kunstenaar en presenteerde zijn werk op tentoonstellingen in de jaren tachtig en vroege jaren negentig, onder meer in het Museum voor Hedendaagse Kunst (nu: S.M.A.K.) in Gent en Bureaux et Magasins te Oostende.

Artikels