Korrie Korevaart
1955°
Biografie

Korrie Korevaart is universitair docent bij de opleiding Nederlandse taal en cultuur en secretaris-directeur van de Academie der Kunsten – beide aan de Universiteit Leiden. In 2001 verscheen haar proefschrift Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws- en weekbladen 1814-1848.