Kurt Vanhoutte
1971°
Biografie

Kurt Vanhoutte is als docent verbonden aan de Universiteit Antwerpen (Theater-, Film- en Literatuurstudies). Hij verricht onderzoek naar vormen van theatraliteit in de spiegel van de nieuwe media. In dat licht werkt hij o.a. mee aan de pojecten van CREW.