Stéphane Symons
1981°
Biografie

Stéphane Symons is als hoofddocent verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Zijn onderzoeksdomein is de negentiende- en twintigste-eeuwse esthetica en cultuurfilosofie. Het zwaartepunt van zijn onderzoek ligt bij de continentale (Duitse en Franse) kunst- en cultuurkritiek.

Artikels