DW B 1997 2: Contaminaties

Voorwoord
Contaminaties

In deze tijd van droefmakend integrisme maakt DW B een aflevering over contaminaties: ‘een lofzang op de vermenging, onzuiverheid, gedaanteverwisseling die voortkomt uit nieuwe en onverwachte combinaties van mensen, culturen, ideeën.’ (Salman Rushdie)

In deze editie