BLOG ATTE JONGSTRA

Wachtgevels (4)

 

 

 

 

Wachten: schots en scheel 

 

Blind als Homerus omgewerkt, of liever gelijk 

Walter Scott het uit te drukken, in rode Schotse ruit

gestoken. Klassiek scheefhoekig, schuins, op 

geen der kanten staande. Zo scheel als wat, 

maar immer met de middellijn loodrecht: 

 

Niemand ademt aan de overkant, Niemand keerde 

heen naar Ulyssingen, altijd onderweg van hier 

naar hier. Wie is er achter, wie belichaamt 

onze woning? Zie je onbestorven weduwvrouw, heer 

Niemand, en kom naar mij terug, je eigen schots en 

schele, ik wacht op jou. Heb geen schrik voor het 

ene glazen oog in mijn baksteenrode aanzijn. 

 

Zie: ik heb mijn Schotse jurk weer aangetrokken, 

de aanmerkelijk geruite – weet je nog hoe vurig ik 

die dragen kan? Met haar kleine vierkante perkjes op 

hun kant, en eentje die ontbreekt en zo graag

gestopt wil worden. 

 

Soms hoor ik zware boerenkarren over de steenweg 

rollen, en mijn gevel daveren doen en rammelen. 

Mijn ruiten kan men niet te paard bespringen, niet mijn 

Niemand die dat ook verlangt – jij zult zachtjes komen 

aangevaren over braakgelegen weiden tussen ons. 

 

's Nachts leef ik een groter, sterker leven en 

gloeit mijn ruit gelijk een heet en brandend oog,

uitkijk in een muur die stijf van wachten staat.

 

 

KRITIEKEN. Over Tonnus Oosterhoff en Jeroen Olyslaegers

 

Lees nu ONLINE:

Hoewel WIL van Jeroen Olyslaegers zowel in Vlaanderen als Nederland de hemel in geprezen werd, is Kim Gorus er niet helemaal van overtuigd dat dit boek het magnum opus van Olyslaegers is. Waarom niet? Dat lees je in Willen-maar-(nog)-niet-kunnen.

Tonnus Oosterhoff schreef ooit in een essay dat hij 'bij zowel het lezen als het schrijven van poëzie uit is op het vangen van een moment dat alleen bevestigend kan worden weergegeven: '‘Ja! Zo is het precies!’', om vervolgens ''te zien waar het schip strandt''.' Waar hij strandt met zijn nieuwste bundel Ja Nee lees je in Spiegelingen van Geertjan de Vugt.

 

 

Net verschenen: DW B 2017 3

Met Ivo Michiels, in gesprek

 

Op 7 oktober 2017 zal het vijf jaar geleden zijn dat IVO MICHIELS overleed. LARS BERNAERTS & SIGRID BOUSSET hebben aan acht auteurs en aan zijn echtgenote gevraagd om hun geliefde auteur sprekend in leven te houden.

PETER VERHELST, CHRISTIANE FAES, VINCENT VAN MEENEN, LEX BOHLMEIJER, JEROEN OLYSLAEGERS, SVEN VITSE, GERDA DENDOOVEN, ARNO VAN VLIERBERGHE en CHARLOTTE VAN DEN BROECK spreken hem aan, voorbij het graf. Spreken is een bevrijdende, verenigende en kritische daad. Monoloog wordt dialoog, taaloorlog wordt taalvrede. Creatieve gesprekken onderbreken het geweld. 

Voorts in dit nummer: een gedicht van STEFAN HERTMANS uit Maleisië, het poëtisch testament van PETER HOLVOET-HANSSEN, een citybook van MAARTEN VAN DER GRAAFF, de winnaars van Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs en postuum werk van J.M.H. BERCKMANS.

Op zondag 8 oktober om 11 u. wordt dit huldenummer voorgesteld in de  Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. Met een optreden van CHARLOTTE VAN DEN BROECK, LEX BOHLMEIJER, JEROEN OLYSLAEGERS, PETER VERHELST en de weduwe van Michiels, CHRISTIANE FAES.

 

Met de steun van deBuren, Antwerpen Boekenstad en Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

 

 

KRITIEKEN. Over Ilja Leonard Pfeijffer, Hannah Roels, A.F.Th. van der Heijden, Ester Naomi Perquin, Roderik Six en Arnon Grunberg

Lees nu online: 

'Ilja Leonard Pfeijffer is de jongleur die erin slaagt alle bijlen – ja bijlen, want er staat iets op het spel – voortdurend in de lucht te houden. Hij doet dat met veel branie en kennelijk moeiteloos', schrijft Lars Bernaerts. En dat is in Brieven uit Genua niet anders.

Ester Naomi Perquin is misschien wel tot dusverre de gelukkigste Nederlandse keuze voor de Dichter des Vaderlands, aldus Jeroen DeraIn 'De afwezigheid van het onvoldragen gedicht' bespreekt hij haar meest recente bundel  Meervoudig afwezig.

Hugo Bousset liet zich bekoren door Het portret van Hannah Roels. Dit pas verschenen debuut komt qua thematiek én niveau in de buurt van het meesterwerk van Patricia de Martelaere, De schilder en zijn model (1989), en van het onderschatte Een sierlijke duik (1993) van Marie Kessels.

'Als we de verteller van de requiemroman Tonio (2011) op zijn woord mogen geloven, was A.F.Th. van der Heijden in volle voorbereiding van Kwaadschiks (deel zes van zijn breed uitgesponnen cyclus De tandeloze tijd) toen het veelbesproken noodlot zijn pad kruiste en in één genadeloos vlotte beweging zijn leven en werk in tweeën brak: een periode voor en een periode na de dood van zijn zoon en muze Tonio,' schrijft Daan Borloo in zijn bespreking van Kwaadschiks.

'Met Val heeft Roderik Six, na zijn debuut Vloed (2012), opnieuw een dijk van een boek geschreven. Geen zondvloed deze keer, maar wel een onophoudend vallen teistert de personages.' Kim Gorus bespreekt de helletocht van duivelskunstenaar Six.    

En Jonge wolven Jeroen Dera en Roel Smeets wisselen enkele overwegingen uit bij Arnon Grunbergs Moedervlekken. 'Doen we Grunberg inderdaad tekort als we zijn romans reduceren tot het wereldbeeld dat zij uitdragen, zoals veelal gebeurt in de literaire kritiek?' 

 

Net verschenen: DW B 2017 2 Pseudovertalingen

PSEUDOVERTALING is een literair fenomeen waarbij een tekst wordt gepresenteerd als een vertaling, terwijl het in feite om een originele tekst gaat. Een voorbeeld uit de literatuurgeschiedenis is Don Quixote, dat in de oorspronkelijke inleiding door Cervantes wordt gepresenteerd als een vertaling van een Arabisch manuscript.

Voor dit DW B-nummer gingen TOM TOREMANS & ORTWIN DE GRAEF  op zoek naar interessante hedendaagse voorbeelden die op een originele, pakkende, uitdagende, experimentele manier met het fenomeen omgaan.

In dit nummer leest u teksten van XIAOLU GUO, ARAKI YASUSADA, JAMES KELMAN, LIVIU CAMPANU en WILLIAM SHAKESPEARE. SIMON GRENNAN, CHERYL RILEY & MIREILLE RIBIÈRE presenteren een beeldverhaal.

Voorts in dit nummer: POL HOSTE over Marokkaanse jongens van Molenbeek. 

Talentenjacht met LIEVEN AMEEL, JENS MEIJEN, ASTRID HAERENS,  en ANNE LOUISE VAN DEN DOOL. Een citybook van CARMIEN MICHELS, en een prachtige tekst van HIPOLITO G. NAVARRO.

En de voorlopig definitieve teksten van CHRISTOPHE VAN GERREWEY en BART VERVAECK over STEFAN HERTMANS en PAUL DE WISPELAERE.

Beelden in het nummer zijn van JOHAN CLARYSSE.

KRITIEKEN Over Peter Verhelst, Marc Reugebrink, Alfred Birney en Daan Heerma van Voss


Lees nu online:

Jeroen Dera bespreekt Koor van Peter Verhelst en omschrijft zijn werk 'als één pulserend lichaam, waarin de dwarsverbanden relevanter zijn dan de verschillen'.

Lisanne Snelders neemt het met de Libris Literatuurprijs bekroonde De tolk van Java van Alfred Birney onder de loep: 'Zo begint het caleidoscopische karakter van de herinnering aan de koloniale tijd en de dekolonisatiestrijd zich steeds duidelijker af te tekenen, voorbij dominante perspectieven en op weg naar een inclusieve geschiedenis.'

Sven Vitse heeft het over mannelijkheid en herinneringscultuur in De laatste oorlog van Daan Heerma van Voss: 'Ik wil in deze bijdrage laten zien dat beide verhalen, het liefdesverhaal en het verhaal over de Tweede Wereldoorlog als moreel ijkpunt in het heden, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De verbindende schakel tussen beide is het probleem van mannelijkheid.'

Bart Vervaeck schrijft over Marc Reugebrinks Het huis van de zalmen: 'Na het postmoderne zwerven is de mainstream Nederlandstalige roman teruggekeerd naar huis. (...) De nieuwe roman van Marc Reugebrink, Het huis van de zalmen, lijkt door zijn titel halfweg te staan tussen het zwerven (de zalm is beroemd voor de paaitrek: het dier verlaat de zee om eieren te leggen in de rivieren) en het settelen.' 

40e editie van Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs

Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs begon veertig jaar geleden als een ludieke en studentikoze wedstrijd met een uitreiking in de Fakbar van de Leuvense Letterenfaculteit. Intussen heeft de wedstrijd zich ontwikkeld tot een belangrijke opstap voor jonge schrijvers. DW B is al jarenlang een partner van de wedstrijd, hoofdredacteur Hugo Bousset is een vast jurylid. DW B biedt de drie laureaten proza en poëzie een publicatie aan op deze website. Het werk van de winnaars verschijnt ook in de papieren DW B.

Jens Meijen, tweede laureaat proza en poëzie 2016 over de wedstrijd:

'Door mijn tweede plek in de Literaire Prijs vorig jaar verscheen ik al een eerste keer op de radar van Hugo Bousset en het literaire circuit. Ook gaf die tweede plek me de motivatie om het schrijven serieus te nemen - voor mijn deelname schreef ik nauwelijks - en tegelijk het vertrouwen om mijn eigen ding te doen. (...) Inmiddels heb ik als writer-in-residence al vier teksten gepubliceerd in DW B, en ook andere literaire tijdschriften hebben al werk gepubliceerd. Daarnaast ben ik opgemerkt door een acquirerend redacteur van uitgeverij Atlas-Contact en heb ik nog heel wat andere projecten in de pijplijn. Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs geeft je enerzijds een voet tussen de deur van het literaire circuit, en anderzijds de motivatie om die deur helemaal open te duwen.'

Op 9 mei 2017 werden de laureaten van de 40e editie bekendgemaakt. 


Laureaten Poëzie

Eerste prijs: Gilles Michiels

Tweede prijs: Elianne van Elderen

Derde prijs: Emmanuelle Gernay

Laureaten Proza

Eerste prijs: Marlies Smeenge

Tweede prijs: Simon Vermeulen

Derde prijs: Manon Struys