Abonneer je

Abonneer je op jaargang 2021 en je krijgt DW B 2020 4 ‘Altijd was die muur daar’ er gratis bij! Dit eigenzinnige nummer werd samengesteld door de onder het communisme opgegroeide curator en DW B-redacteur Alicja Gescinska en verkent de muur als literair thema. Want een muur beknot en beperkt, maar beschermt evengoed.  


Een abonnement op DW B 2021 kost 55 euro (België en Nederland), studenten en CJP’ers betalen 45 euro (kopie studentenkaart of CJP bijvoegen). Internationale abonnementen: plus 15 euro verzendkosten. Een steunabonnement bedraagt 100 euro.

 

DW B kan niet écht bestaan zonder een netwerk van Vrienden, die het tijdschrift met hart en ziel steunen met een bijdrage van min. één euro per dag (365 euro per jaar). We beschouwen ze als VIP’s bij elke presentatie, en brengen ze in contact met optredende schrijvers. Ze bouwen mee aan een literair monument, dat zich permanent vernieuwt. Ze horen met hun bijdrage maar vooral met hun liefde voor het tijdschrift en hun aanwezigheid op events tot de steeds uitdijende equipe van DW B. Elke Vriend van DW B heeft recht op drie abonnementen die hij of zij kan laten bezorgen aan wie hij of zij wil. Wie Vriend van DW B wil worden, stuurt een mailtje naar de hoofdredacteur: hugo.bousset@skynet.be

Bestelformulier

Ik neem een abonnement op DW B 2021 (vier afleveringen).