Luister

DW B zet graag in op kwalitatieve luisterliteratuur. In onze eigen podcast is er ruimte voor auditieve verdieping van onze geschreven nummers: ingelezen teksten, interviews met curatoren of auteurs. Daarnaast brengen we podcasts onder de aandacht van auteurs die met onze DW B-nummers verbonden zijn. 

De man die zijn snor in brand stak
Bij DW B 2021 3: Schreeuwen op de markt

Grensgangers