Een nieuwe hoofdredacteur: Hugo Bousset geeft de fakkel door aan Erwin Jans

Hugo Bousset

Foto © Michiel Hendryckx

Erwin Jans

Foto © Toneelhuis

Al sinds 1993 is Hugo Bousset hoofdredacteur van DW B, voluit Dietsche Warande & Belfort, het oudste literaire tijdschrift van Vlaanderen.


Hugo Bousset, professor emeritus en essayist, heeft de voorbije jaren samen met de kernredactie en redactieraad het tijdschrift voortdurend vernieuwd én door woelige subsidiewateren geleid. DW B is gekend en geroemd voor zijn sterke themanummers, de uitgebouwde website, zijn neus voor nieuw talent enzovoort.

Onlangs vierde Hugo Bousset zijn tachtigste verjaardag. Tijd om de leiding van het magazine door te geven aan een nieuwe hoofdredacteur. Na een uitgebreide selectieronde is gekozen voor Erwin Jans. In de nieuwe taakverdeling zal hij ook het redactiesecretariaat voor zijn rekening nemen met ingang van 1 maart 2023.


Erwin Jans (Hasselt, 1963) studeerde Germaanse Filologie en Theaterwetenschap aan de KU Leuven. Van 1990 tot 1993 was hij assistent aan de KU Leuven afdeling Theaterwetenschap. Hij werkte als dramaturg aan de KVS te Brussel (1993-1999) en bij het Ro Theater te Rotterdam (2000-2005). Sinds 2006 is hij als dramaturg verbonden aan Toneelhuis te Antwerpen.

Hij doceerde over drama en theater aan de afdeling Culturele Studies (KU Leuven), aan het RITCS te Brussel, het KASK te Gent en het Conservatorium te Antwerpen. Hij publiceert over theater, literatuur en cultuur. Van 1992 tot 1994 was hij hoofdredacteur van het theatertijdschrift Etcetera. Hij was medeoprichter en redacteur van freespace Nieuwzuid. Tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement (1999-2008).


Hugo Bousset blijft in de kernredactie van DW B actief als editor-at-large, vooral voor kritieken en als klankbord voor zijn opvolger. In de Raad van Bestuur wordt hij vervangen door Erwin Jans.


Eindredacteur en literair journalist Dirk Leyman gaf aan om liever een uitgesproken schrijvende rol op zich te nemen binnen DW B. Hij neemt nu zitting in de redactieraad van DW B als writer-at-large. Hij zet zijn gesmaakte rubriek ‘Klein Beschrijf’ verder. Leyman zal ook observaties én opiniestukken over de boekenwereld brengen en regelmatig literaire kritieken bijdragen.


Namens de Raad van Bestuur, kernredactie en redactieraad van DW B zijn wij Hugo bijzonder dankbaar voor zijn dertig jaar lange, dagelijkse, tomeloze inzet voor de literatuur.


Rudy Vanschoonbeek, Hugo De Greef, Koen Peeters – 1 oktober 2022


DW B in de literaire wereld:
enkele uitspraken van schrijvers over DW B