DW B 2021 1: De Grote Vlaamse Striproman

DE GROTE VLAAMSE STRIPROMAN, bestaat die wel?

Met de opkomst van de graphic novel is het overduidelijk dat strips niet langer strips zijn. Of men stripromans nu hooguit opgeklopte stripverhalen vindt of de graphic novel beschouwt als een (nieuw) medium, de expansieve groei van dergelijke beeldboeken inzake volume, formaat, teneur (en soms zelfs bombast) is onmiskenbaar.

Maar wat vereist precies zo’n Grote Vlaamse Striproman? Is het een vette pil of net niet? Waarover handelt hij dan, wat moet erin, welke vorm en stijl mag hij krijgen? Of bestaat dat stripboek gewoonweg al?

Curatoren Sébastien Conard en Patrick Bassant legden deze kwesties voor aan enkele kenners én tonen de punctuele, beeldende bijdragen van hedendaagse graphic novelists uit Vlaanderen, Nederland en Franstalig België. Het accent ligt op een aantal jonge, opkomende beeldvertellers, waarmee de hedendaagse verjonging én vervrouwelijking van het beeldverhaal is ingeluid.

Met bijdragen van Ephameron, Martha Verschaffel, Serge Baeken, Shamisa Debroey, Olivier Deprez, Mélanie Corre, Dominique Goblet, Guido van Driel en vele anderen.


In deze editie

Dominique Goblet Omslagwikkel
Ephameron Frontcover
Gerard Herman Zonder titel
Sébastien Conard & Patrick Bassant In de larvenstaat. Inleiding op ‘De Grote Vlaamse Striproman’
Sébastien Conard In Vlaanderen, alles goed
Shamisa Debroey Zonder titel
Benoît Crucifix Kleine strips en grote boeken
Coralie Laudelout Ons Nest
Mélanie Corre Zonder titel
Charlotte Pylyser Hoe ‘Vlaams’ is de [grote, kleine] Vlaamse graphic novel?
Olivier Deprez & Roby Comblain HOLZ 33
Serge Baeken Full Circle
Sébastien Conard Strips, realisme en neotenie
Christophe Poot De nieuwe gebedenboeken
Naninga Lens Zonder titel
Peter Moerenhout De Grote Vlaamse Strip(roman)
Guido van Driel In Hollandia Suburbia
Sara Mertens Zonder titel
Kurt Snoekx Trage rit naar (n)ergens. Schoorvoetend naar het beeldverhaal in zeven bewegingen
Martha Verschaffel Zijn vacht
Erin La Cour & Rik Spanjers Vluchtlijnen. Een herpositionering van de Nederlandse strip in (inter)nationaal perspectief
Dace Sietiņa Sudarium Universum de Flandria
Jan Baetens G?V?S?

[…]

Elma van Haren Gedichten
Bart Meuleman Vroeger was ik dichter
Anneke Brassinga Gedichten
Melani Reumers Beenderwerk
Anne Louïse van den Dool Gedichten
Lucas Hüsgen Waar ben ik, als ik luister naar jou, Sciarrino?
Bob vanden Broeck Drie brieven
Mona Thijs Just around the corner
Max Temmerman Het geloof
Vincent van Meenen Gedichten