DW B 2023 4 - Power-up. Literatuur en videogames

Op het eerste gezicht lijken literatuur en videogames weinig met elkaar gemeen te hebben. Literatuur behoort tot de oudste kunstvormen en wordt vaak als moeilijk of zelfs elitair beschouwd, terwijl gaming een jonge cultuuruiting is die bij velen bekendstaat als laagdrempelig vermaak, met weinig artistieke waarde. Maar wie deze clichébeelden en vooroordelen terzijde schuift, ontdekt dat beide kunstvormen verrassende raakvlakken vertonen.


Onder de titel Power-up. Literatuur en videogames brengt Arnoud van Adrichem de ogenschijnlijk schurende
werelden van literatuur en gaming dichter bij elkaar. Dit nummer nodigt uit tot lezen én gamen. Het is een ode aan de spelende mens.


Met essays van Ronald Meeus, Nadia de Vries, Marijn Lems, Bastiaan Vroegop, Kurt Vanhoutte & Benjamin Verhoeven, Joyce Goggin & Arnoud van Adrichem, Len Maessen, Karel Vanhaesebrouck en Yra van Dijk & Marie-José Klaver, proza van Tim Etchells (vertaald door Han van der Vegt) en gedichten van Stephen Sexton (vertaald door Katelijne De Vuyst), Mathew Henderson (vertaald door Maarten Buser) en Don Paterson (vertaald door Samuel Vriezen).


In deze editie

Erwin Jans Gamen tussen schrijven en lezen. Voorwoord
Arnoud van Adrichem Inleiding
Ronald Meeus Gamen is lezen
Len Maessen & Arnoud van Adrichem Broodrooster en verlosser. Over gamekritiek
Nadia de Vries Oude wegen, nieuwe paden
Marijn Lems De gamer als performer
Bastiaan Vroegop Tijdreizen om het klimaat te redden
Kurt Vanhoutte & Benjamin Verhoeven Interview met AI-vampier
Joyce Goggin & Arnoud van Adrichem ‘Hun kleine roze Aztekengezicht’. Axolotls in literatuur en games
Len Maessen Hoe trek je lering uit een pijlpunt?
Karel Vanhaesebrouck Banale perfectie, perfecte banaliteit. Over Boris Vian en To Hell With The Ugly
Yra van Dijk & Marie-José Klaver Met je tong in de pan hakken. Over gamen en lezen
Arnoud van Adrichem Een nieuwe tekstsoort
Tim Etchells Wereld aan stukken (vertaald door Han van der Vegt)
Arnoud van Adrichem Super Mario en de dood
Stephen Sexton Gedichten (vertaald door Katelijne De Vuyst)
Arnoud van Adrichem Extra levens
Mathew Henderson Gedichten (vertaald door Maarten Buser)
Arnoud van Adrichem Schemergebied
Don Paterson Gedichten (vertaald door Samuel Vriezen)
Ellen Van Pelt (samenstelling) DW B-Webwijzer

Smaakmaker

De inleiding van Power up. Literatuur en videogames werd geschreven door curator Arnoud van Adrichem.  

'Met deze DW B beoog ik hetzelfde: het dichter bij elkaar brengen van de literatuur en de wereld van videogames. Mocht dat leiden tot een toename van het aantal literaire gamers – een zeldzame soort voor wie games en literatuur op gelijke hoogte staan –, dan is dat mooi meegenomen.'