Redactioneel: Over De magmakamer

Hugo Bousset

Smaakmaker bij DW 2019 2: De magmakamer

Beste lezers,

Wat we voor de talrijke in DW B debuterende jonge critici doen – uitkiezen, evalueren, begeleiden – doen we natuurlijk ook voor prozaschrijvers en dichters. Literaire tijdschriften danken onder meer daaraan hun bestaansreden. In De Magmakamer is die urgente taak expliciet de focus. Curatoren Charlotte van den Broeck en Jeroen Dera gaan op zoek naar literair vulkanisme. Helse ondergrondse hitte stuwt smeltend gesteente omhoog. Dat verblijft vervolgens in de magmakamer. Wanneer de druk daar te groot wordt, barst de vulkaan uit. Bij een eruptie worden gloeiende sintels en as de lucht ingeblazen, of er ontstaan hete lavastromen. De curatoren hebben uit 342 inzendingen van debuterende schrijvers een selectie gemaakt waarin jonge, nog ondergrondse stemmen uitbarsten, met veel vuur en rumoer. Van Malika Soudani, Arno Boey en Benjamin de Roover tot Mona Thijs, Frederick Potgieter en Sanam Sheriff. Vijftien literaire en twee grafische bijdragen. Jonge Belgen en Nederlanders die nog niet in boekvorm publiceerden. Dichters en prozaschrijvers. Eén bijdrage vertaald uit het Engels. Een aparte vermelding verdienen performers als Carlijne Hertog en Juicy Dune & Sascha Bornkamp, die werden geselecteerd als podium act, onder andere bij de presentatie van De Magmakamer op 4 juni in BNP Paribas Fortis Kanselarij Auditorium te Brussel.

Het tweede deel van het nummer publiceert werk van jonge auteurs die we vroeger al ontdekten, en nu aan het doorbreken zijn: Jens Meijen, Giuseppe Minervini en Hans Depelchin. Jens Meijen treedt bovendien toe tot de kernredactie, waar hij Laurens Ham vervangt, die zich vanuit de redactieraad sterk blijft inzetten voor het tijdschrift. In dat tweede deel krijgen nog meer jongere auteurs een plaats: de winnaars van Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs, en van de Editio Debutantenschrijfwedstrijd.

De vuurdoop van de magmakamer.

Lezers: neem en eet. Critici en uitgevers: maak uw keuze.

Hugo Bousset