Grensgangers

Grensgangers is een podcast waarin twee duo’s jonge schrijvers uit België en Nederland de grens overgaan om in gesprek te gaan met schrijvers aan de andere kant. Daan Janssens en Jens Meijen gaan vanuit België naar Nederland. Lisa Weeda en Onias Landveld gaan vanuit Nederland naar België. Ze spreken ieder met vijf schrijvers over hun favoriete zin, het literaire landschap van de boven- en onderburen en proberen een antwoord te vinden op de vraag of er een literaire kloof is en of – als dat zo is – deze gedicht zou moeten worden.

Grensgangers is een productie van Totaal en Tilt en wordt ondersteund door het Vlaams Fonds voor de Letteren, deBuren en DW B. Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door Grensverleggers, regeling ter ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie Noord-Brabant, de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland.

De podcasts zijn via Soundcloud en Spotify te beluisteren.

Een aflevering duurt ongeveer 20 minuten


#1. Tsead Bruinja

“Als ik niet voor mezelf zou schrijven dan heeft het voor mij geen zin.” Daan en Jens gaan op bezoek bij Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja. Ze komen terecht in een huis met meer cd’s dan behangpapier. Met Tsead spreken ze over engagement, de invloed van muziek op zijn poëzie en het goede gebruik van het cliché. Jens sluit het gesprek af met een ode aan het werk van Tsead.


#2. Els Moors

“Er is altijd iets wat ze in Nederland beter kunnen. Er is altijd iets wat ze in Frankrijk nog beter kunnen dan wij. Dan denk ik: België zou ook kunnen vooraan staan. De jongeren voor het klimaat hebben me dan echt verrast.”

“Het is wat het is. Ik doe mijn kleren uit en hier heb je mij en nu ga je luisteren.”


#3. Dean Bowen

“In een veranderende wereld moeten tradities en rituelen reflecties zijn van wie er nu aanwezig is. En hoe we die aanwezigheid van de ander erkennen. In de bundel spreek ik direct gemeenschappen aan op hun verantwoordelijkheden.”

Daan en Jens gaan op bezoek bij de stadsdichter van Rotterdam Dean Bowen.


#4. Hind Eljadid

“Wat duidelijk wordt in mijn boek is dat ik geen gemakkelijk traject heb afgelegd in mijn jeugd. Maar dat heeft mij ook een bepaald rechtvaardigheidsgevoel bijgebracht. Waardoor ik altijd ook heel hard de nood had om voor anderen op te komen. Ik heb in woord een heel krachtig medium gevonden om mijzelf uit te drukken en proberen iets te doen met dat rechtvaardigheidsgevoel.”

Onias en Lisa zoeken Hind Eljadid in Antwerpen op.


#5. Edwin Fagel

"Het begon eigenlijk op de middelbare school, zoals denk ik zoveel dichters beginnen, als gevolg van een verliefdheid. Die verliefdheid dat was voor mij een heel afstandelijk iets, een bewondering op afstand. Wat tot gevolg had dat als het meisje mij een keer aansprak dat ik totaal bevroor, als door een bliksem getroffen zeg maar. Dat is voor mij heel wezenlijk geworden voor wie ik als dichter ben, omdat ik me later realiseerde dat ik een soort religieuze bewondering voor haar had."

Daan en Jens bezoeken Edwin Fagel in zijn schrijfkamer in Nijmegen.


#6. Aya Sabi

"Ik heb het gevoel dat heel erg veel mensen meelezen en dat ik ook een verantwoordelijkheid draag om de migratiegeschiedenis zo echt mogelijk naar voren te brengen."

Lisa en Onias bezoeken Aya Sabi.


#7. Anneke Brassinga

"Ik pleeg eredienst aan het fenomeen taal."

Jens en Daan gaan op de thee bij Anneke Brassinga.


#8. Fikry El Azzouzi

‘‘We leven zowel in Vlaanderen, België als Nederland in een superdiverse samenleving. Het is heel jammer om daar alleen maar verhalen te lezen van witte familieromans die gaan over klassieke muziek en dergelijke. Dat is voor mij heel jammer. Ik zou graag zelf de wereld van Marokkaanse jongeren willen weten. Hoe het eraan toe gaat bij een Surinaams gezin. Dat wekt mijn nieuwsgierigheid. Dat is ook Nederland en België vandaag."


#9. Simone Atangana Bekono

“Er is voor mij niet een focus op alleen een Westerse realiteit. Maar ik identificeer me zeker als een Westers persoon. Ik ben hier opgegroeid, ik ben daar nog nooit geweest. Het is alleen niet zo dat die spirituele realiteit waar mijn vader vandaag komt en waar hij zijn kennis en verhouding tot de wereld uit heeft meegenomen geen invloed heeft op mijn leven. Want dat is wel zo.”

Daan en Jens gaan op bezoek bij Simone Atangana Bekono.


#10. Saskia De Coster

“Ik merk dat mensen heel emotioneel reageren op het boek. Ik krijg niet zoveel vragen als ‘Hoe moet ik mijn kind opvoeden?’, want uiteraard weet ik dat ook helemaal niet. Maar wel een soort verscheurdheid die erbij komt kijken, bij een kind. De ervaring dat je eigen verleden je inhaalt.”