Carla Swerts

Bij de beelden

De praktijk van Carla Swerts (1992) vertrekt steeds vanuit een intieme relatie met een specifieke omgeving. Ze registreert zintuiglijke observaties in woord en beeld en weeft deze fragmenten aaneen tot een associatief netwerk van verbanden, in de overtuiging dat elke ordening alles net meer obscuur maakt.

Deze artistieke methodologie paste Swerts toe in haar boek Woestijngetijden (2017), een visueel reisverslag dat het Midden-Oosten verzinnebeeldt. Ze leerde de omgeving kennen als archeologisch illustrator bij verschillende opgravingsprojecten. Deze ervaringen hebben haar artistieke praktijk sterk beïnvloed, zowel technisch als inhoudelijk. Ze behandelt indrukken als vondsten die worden opgetekend, gefotografeerd of neergeschreven; soms met archeologische precisie, soms onderhevig aan abstractie, zoals een herinnering die tot zijn contouren herleid wordt.