Tim Volckaert

Bij de beelden

Tim Volckaert (1979, Kortrijk ) tracht in zijn werken een wereldbeeld op een onderbouwde manier te vertalen en hij wil het denken op organische wijze vormgeven. Een wereldbeeld waarbij de dualiteit – zo typerend en dominant voor de geschiedenis van het westerse denken en handelen –  centraal staat. In zijn tekeningen, sculpturen en acties neemt hij vaak het beeld van het landschap als uitgangspunt. Het landschap is een decor om kanttekeningen te maken bij de duale veldslagen die de mens voert met zijn omgeving. Kritische reflectie wordt voortdurend gevoed door de actualiteit, zoals de huidige milieuproblematiek. Het werk van Volckaert doet poëtisch aan maar zorgt tegelijk voor een scherpe en accurate visie, doordrongen van de alledaagse realiteit, geworteld in een historisch perspectief.