Vaak is er een grote catastrofe nodig om een land of een volk in de publieke ruimte te doen bestaan. De brutale inval van de Russische troepen vestigden de ogen van Europa en van de rest van de wereld op het grote maar weinig gekende land dat Midden-Europa met Rusland verbindt.

Als literair tijdschrift wil DW B op zijn eigen specifieke manier de vinger aan de pols van de tijd houden. Na een nummer over ‘exil-literatuur’ brengen we nu een nummer gewijd aan literatuur uit Oekraïne. De bijdragen - zowel het proza als de poëzie – geven een eigenzinnig beeld van een complex land met een ingewikkelde politieke en taalkundige geschiedenis. Ze getuigen van een grote urgentie en van een diepe humaniteit, ook al behandelen ze lang niet allemaal de oorlog.

Dit nummer is geen spiegel van de Oekraïense literatuur, maar een eerste avontuurlijke kennismaking en een uitnodiging aan vertalers, uitgevers en lezers. Het is daarnaast een eerbetoon aan een moedig land dat zich vasthoudt aan het gedicht van de dichteres Lesja Oekraïnka Contra spem spero. Latijn voor: tegen alle hoop in hoop ik. Meteen de titel van dit nummer.

Oost-Europakenner Johan de Boose en Aleksey Yudin, hoofddocent Department of Slavic and East European Studies of the Ghent University cureerden dit nummer met bijdragen van schrijvers als Taras Sjevtsjenko, Ivan Franko, Boris Chersonski, Oksana Zaboezjko, Viktor Neborak, Aleksandr Kabanov, Serhi Zjadan, Andri Bondar, Halyna Kroek, Haska Sjyjan, Kateryna Kalytko, Iryna Vikyrtsjak, Oksana Osmolovska, Ihor Astapenko, Oleksa Byk, Andri Boelbenko & Marta Kajdanovska.

Buiten de focus brengt dit nummer nieuw werk van Kreek Daey Ouwens, Jan Baeke, Peter Vermeersch, Marthe Van Bronkhorst, Esohe Weyden en Koen Peeters.


Bij deze editie:

Beelden

Nikolay Karabinovych (1988, Odessa, Oekraïne) is multimediakunstenaar en curator. Met video, klank, sculpturen, installaties en performance wekt hij de sociale geschiedenis van Oost-Europa opnieuw tot leven. Hij put daarvoor uit archieven, flarden collectief geheugen en persoonlijke herinneringen.

De tekeningen in dit nummer  behoren tot zijn recente werk uit 2022 en 2023, hem opgedrongen door de oorlog in zijn land.

Smaakmaker

De inleiding van Contra spem spero. Tegen alle hoop in hoop ik. Literatuur uit Oekraïne werd geschreven door curator Johan de Boose.  

'Tegen alle hoop in hoop ik, Contra spem spero. De titel zegt alles. Laat dat het motto zijn van dit werk en van ons engagement. Wat er ook gebeurt, hoe erg het in de komende tijd ook nog wordt – er is altijd hoop.'

Presentatie

We nodigen u van harte uit op de presentatie van het nieuwe DW B-nummer met literatuur uit Oekraïne in KASK Cinema in Gent op  woensdag 7 juni om 20 uur.

Meer informatie vindt u hier.


Video

Bekijk de video over Contra spem spero. Tegen alle hoop in hoop ik. Literatuur uit Oekraïne.


Nieuws

Winnaars Babylons Interuniversitaire Prijs

De winnaars van Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs zijn bekend!. De teksten van de winnaars vindt u  terug in onze rubriek Jong Talent.

 

Presentatie Contra spem spero. Tegen alle hoop in hoop ik. Literatuur uit Oekraïne

We nodigen u van harte uit op de presentatie van het nieuwe DW B-nummer met literatuur uit Oekraïne in KASK Cinema op  woensdag 7 juni om 20 uur.

Op het programma:

  • inleiding door Johan de Boose (curator Humanities Academie) en Erwin Jans (DW B)
  • Oekraïense muziek door Ann Kozachenko
  • lectuur uit het themanummer door onder andere Aleksey Yudin (UGent)
  • afsluitende receptie met Oekraïense hapjes en wodka
  • mogelijkheid om het themanummer te kopen (uitzonderlijk €10 in plaats van €18)

De presentatie is een samenwerking met de Humanities Academy. 

Hugo Bousset 80/30

Op dinsdag 7 maart 2023 namen we  feestelijk afscheid van Hugo Bousset als hoofdredacteur van DW in de Spiegelzaal van de Markten in Brussel.

Rudy Vanschoonbeek, Koen Peeters, Els Van de Perre, Johan de Boose, Elma van Haren, Jens Meijen, Peter Vermeersch, Patrick Bassant, Gunter Bousset en Erwin Jans betraden het podium om hulde te brengen aan Hugo die DW B dertig jaar (!) lang leidde.

Ook Hugo zelf nam het woord. Zijn speech kan u hier integraal lezen.

Als afscheidscadeau schonk de raad van bestuur Hugo een unieke poster met daarop handgeschreven getuigenissen van schrijvers over wat Hugo Bousset voor hen, voor DW B en voor de hedendaagse literatuur betekend heeft.  Deze poster zal als bijlage bij het eerstvolgende nummer van DW B gevoegd worden. 

Jef Van Eynde zorgde voor een fotoreportage.


Klein Beschrijf

Literair journalist Dirk Leyman zorgt in Klein Beschrijf regelmatig voor verse leeswaren. Hij signaleert opmerkelijke boeken, originele publicaties, literaire essayistiek én nieuwigheden.


Literaire kritieken

DW B positioneert zich stevig middenin het literaire debat. Bekijk hieronder de nieuwste literaire kritieken.

Een soort vreemde moedertaal. Over 'Gehuwde rotsen' van Jan Lauwereyns

‘Mooie boeken zijn geschreven in een soort vreemde taal’, zo besloot Proust zijn jeugdwerk Contre Sainte-Beuve. Het is mogelijk dat Jan Lauwereyns dit aforisme letterlijk heeft genomen door delen van zijn derde roman, Gehuwde rotsen, in het Antwerpse dialect te schrijven. Bovendien is er nog meer weinig traditioneel te noemen aan dit boek. Punten en hoofdletters worden niet gebruikt (tenzij in de gedichten die aan elk van de tien hoofdstukken voorafgaan), en de korte alinea’s worden van elkaar gescheiden door witregels. Autobiografische herinneringen wisselen af met essayistische reflecties en met citaten, zowel in het Engels als in een Nederlandse vertaling, uit andere boeken, in het bijzonder The Human Predicament: A Candid Guide to Life’s Biggest Questions van David Benatar uit 2017, die ervan overtuigd is dat ieder mens beter nooit geboren zou geweest zijn. Ieder hoofdstuk wordt voorafgegaan door een zwart-witfoto uit het familiearchief van Lauwereyns. En het boek opent met een poëticale inleiding – het nulde hoofdstuk of sjapitter nougabolle – waarin de auteur toelichting geeft over zijn plannen, en over de tekst die hij zich voorgenomen heeft te schrijven.

Lees meer »

Meanderen over anderen. Over ‘Wij zijn nooit alleen’ van Bart Meuleman

Soms verschijnt er een boek op je pad waar je kop noch staart aan krijgt, een boek waar je jezelf als lezer doorheen moet klauwen. Daar hoeft niet meteen een aanwijsbare reden voor te zijn, en het hoeft bovendien niet te betekenen dat het boek in kwestie slecht is. Integendeel, in tijden waarin de opzet van elk boek meestal van meet af aan duidelijk is – en vaak ook al in een nette pitch op de flaptekst gegoten is – kan zo’n koppig boek soms net je aandacht langer vasthouden dan vlot weglezende glibberliteratuur.

Lees meer »

Een kleurrijke enscenering. Over Robert Devriendts 'Maximes Obsessie'

Als ‘gebroken verhalen’, ‘een film zonder script’: zo omschrijft de Brugse schilder Robert Devriendt de kunstwerken die hij vervaardigt. Devriendt staat in binnen- en buitenland bekend om zijn hyperrealistische minischilderijen, die hij in reeksen aan de toeschouwer presenteert. De gedetailleerde, vaak dramatisch bijgesneden beelden zijn erg suggestief en baden in een geheimzinnige, duistere sfeer: een kapotte zonnebril, een verlaten auto in het bos, een close-up van een dameshak. Doordat ze naast elkaar gepresenteerd worden, wekt Devriendt de illusie dat het om scènes van eenzelfde beeldverhaal gaat of, misschien nog beter, om frames van een film – zij het dan een waarvan het script nog geschreven moet worden. Het is immers de toeschouwer die de scènes moet interpreteren en mogelijke verbanden moet aanbrengen tussen de gesuggereerde personages, objecten, decors, gebeurtenissen. Iedere kijkervaring creëert zo een uniek verhaal, waarvan de toeschouwer (mede)auteur en -regisseur is.

Lees meer »

Anatomie van de onverschilligheid. Over 'Monster' van Roderik Six

Bijna honderd jaar geleden introduceerde de Engelse romancier E.M. Forster op onsterfelijke wijze het onderscheid tussen een verhaal en een plot: ‘“The king died and then the queen died” is a story. “The king died and then the queen died of grief” is a plot.’ Een chronologische opeenvolging van gebeurtenissen is een verhaal, terwijl er van een plot pas sprake is als er oorzakelijke en psychologische verbanden aan toegevoegd worden. De lezer vult dergelijke verbanden graag en gretig in als ze ontbreken, wat een verstrekkende achtergrond heeft: de mens is ertoe geneigd om aan de wereld en het leven een zin op te leggen die ze niet zomaar bezitten.

Lees meer »

Bivakkeren onder de stolp van de liefde. Autobiografisch wantrouwen in 'Ik ben er niet' van Lize Spit

Ik ben er niet – dat zijn de woorden van een kind dat zich heeft verstopt onder de deken of in een hoek van de kamer, hopend dat de verstoptruc geslaagd is zolang je er zelf maar in gelooft. Terwijl: wie roept er niet te zijn, geeft daarmee juist blijk van diens aanwezigheid. Een ik dat diens eigen afwezigheid afkondigt, is een leugenaar, of op zijn minst de schepper van een paradox.           Dat spel met aan- en afwezigheid, waarheid en leugen, speelt Lize Spit in haar nieuwste, wederom vuistdikke roman Ik ben er niet. We volgen het gezamenlijke leven van Leo en Simon, respectievelijk eind twintig en begin dertig, wonend in Brussel, al meer dan tien jaar gelukkig bij elkaar. Zij kwamen elkaar tegen op het moment dat hun beide moeders net het leven hadden gelaten: de zijne door een slopende ziekte, de hare door een plotseling ongeluk. Ze vonden troost bij elkaar, boden de ander de nodige warmte en het gevoel thuis te komen. Een relatie geboren uit bescherming tegen de bruutheid van de buitenwereld.           Die relatie houdt uitstekend stand, tot Simon op een nacht hun appartement binnenstormt met een tatoeage achter zijn oor, die hij na een avond in het café bij een obscure shop heeft laten zetten. Niets voor de altijd alles overdenkende Simon, denkt Leo op dat moment, bij wie de alarmbellen al begonnen te rinkelen toen haar lief na haar herhaaldelijke telefoontjes niet liet weten waar hij was.

Lees meer »

Feuilles Volantes

Dirk Leyman, literair journalist en writer-at-large bij DW B, schrijft in deze heropgestarte rubriek Feuilles Volantes regelmatig een soms polemisch getinte beschouwing. Over actuele literaire gebeurtenissen, een opmerkelijke publicatie, een boekentendens of de schrijverswereld. Met geslepen pen & af en toe een schot voor de boeg.

Aflevering 1 - Fixdit, een manifest van wisselende makelij

Dirk Leyman, literair journalist en writer-at-large bij DW B, schrijft in deze heropgestarte rubriek Feuilles Volantes regelmatig een soms polemisch getinte beschouwing. Over actuele literaire gebeurtenissen, een opmerkelijke publicatie, een boekentendens of de schrijverswereld. Met geslepen pen & af en toe een schot voor de boeg. Zijn eerste bijdrage gaat over Optimistische woede, het manifest van het collectief Fixdit.

Lees meer »